Jongeren

Scheiding ouders

Wat kun je doen als je ouders gaan scheiden?

Als ouders gaan scheiden is dat nooit leuk. Het is heel natuurlijk dat je hier van slag kunt zijn, verdrietig of boos. Soms verloopt de scheiding van je ouders echter met zo veel strijd en ruzies dat je langdurig in de knel komt te zitten. In dit soort gevallen biedt Arkin Jeugd & Gezin een behandelprogramma voor ouders en kind: Kinderen uit de Knel.

Tijdens de behandeling zit je met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt in een groep en praat en teken je over wat je dwars zit of waar je je zorgen over maakt. Ook je ouders zitten met andere ouders in een groep, zij oefenen met manieren om met minder ruzie en strijd met elkaar om te gaan.

Kinderen in de Knel

Het programma Kinderen uit de Knel is ontwikkeld vanuit onvrede over vaak uitblijvende of onvoldoende resultaten bij behandelingen van ouders en/of kinderen in zeer complexe scheidingssituaties. Kinderen raken vaak ernstig getraumatiseerd door de onveilige thuissituatie. De aanpak richt zich op het verminderen van strijd tussen ouders ten behoeve van hun kinderen. Het traject bestaat uit acht bijeenkomsten waarbij ouders  en kinderen in aparte ouder- en kindergroepen bij elkaar komen.

In de oudergroep worden de destructieve patronen besproken waarin ouders gevangen zitten, en wordt gezocht naar mogelijkheden om strijd en impasse te doorbreken. Bewustwording van eigen aandeel door confrontatie, wederzijds herkenning en onderlinge correctie van de ouders spelen hierin een belangrijke rol.

In de kindergroep krijgen de kinderen de gelegenheid op creatieve wijze hun ervaringen over de thuissituatie uit te beelden. Dit gebeurt via (toneel)spel,  tekenen en schilderen, het maken van filmpjes en andere creatieve expressievormen. Het resultaat hiervan wordt gedeeld met de ouders. Daarnaast kunnen kinderen (als ze willen) verhalen uitwisselen en elkaar tips geven.

Praktische informatie

De oudergroep en de kindergroep worden beiden begeleid door een twee therapeuten. De groepen vinden parallel plaats. De kindergroep is voor de leeftijden van 4 tot 12 jaar. Bij kinderen onder de vier jaar of boven de 12  bekijken we per kind wat het beste aansluit. Aanmelding kan via Bureau Jeugdzorg, maar ook rechtstreeks bij Arkin Jeugd & Gezin.

In de oudergroep doen maximaal zes ouderparen mee. In de kindergroep zitten gemiddeld 10 kinderen. Er zijn 8 bijeenkomsten die ieder 2 uur duren. Voorafgaand zijn de intakes en informatieavond voor het netwerk van de ouders.

Sitemap