Jouw rechten

De rechten die je hebt als je nog niet volwassen bent, verschillen per leeftijd.

Rechten van kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot twaalf jaar mogen niet zelf beslissen over onderzoek en behandeling. Wel leggen we je zo goed mogelijk uit wat er gebeurt. En waarom. Je ouders nemen de beslissingen. Je ouders mogen ook je dossier lezen.

Rechten van jongeren tussen de 12 en de 16 jaar

Jouw mening is belangrijk. Daarom moet niet alleen je ouder(s), maar ook jij zelf toestemming geven voor een behandeling. We geven jou en je ouders goede informatie over wat de behandeling inhoudt. Als je echt niet wilt dat je ouders weten dat je behandeld wordt en je kunt dit goed uitleggen, dan kan de behandelaar hiermee akkoord gaan.

Je mag je eigen dossier inzien. Ook je ouders kunnen je dossier inzien, maar jij moet daar toestemming voor geven. Als je geen toestemming wilt geven en je kunt dit goed uitleggen, dan wordt je bezwaar vastgelegd in je dossier en mag alleen jij het dossier lezen.

Rechten van jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar heb je dezelfde rechten als een volwassene en mag je zelf beslissingen nemen over je behandeling. Toestemming van je ouders is niet meer nodig. Uiteraard moeten wij je goede informatie geven over de behandeling. We betrekken je ouders zoveel mogelijk bij de behandeling, maar alleen als je dit zelf ook wilt.

Je mag je eigen dossier inzien. Je ouders mogen alleen je dossier bekijken als jij hiervoor toestemming geeft. Als je niet wilt dat je ouders je dossier kunnen zien, wordt je bezwaar vastgelegd. Bij inzage in het dossier wordt de privacy van anderen beschermd. Dat betekent dat als een familielid of andere naastbetrokkene iets in vertrouwen heeft verteld aan de behandelaar jij dit niet te zien krijgt.