Preventie Jeugd

Cursussen voor ouders

Steuntje in de rug
De cursus richt zich op ouders die veel stress hebben ervaren of te maken hebben (gehad) met psychische en psychiatrische problemen en thuiswonende kinderen  tot 12 jaar hebben.

Opvoeden en scheiding
Deze cursus is er voor ouders die uit elkaar zijn gegaan met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar en voor gescheiden ouders van tieners (12 tot 16 jaar).

Triple P Pathways
Cursus voor ouders die moeite hebben met hun eigen boosheid in opvoedingssituaties.

ADHD-psycho-educatiegroep voor ouders
Cursus voor ouders met een kind met de diagnose AD(H)D. Ouders krijgen meer kennis en inzicht over AD(H)D.

Sitemap