Poliklinieken Arkin Jeugd & Gezin

Vanuit onze locaties in Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum/West en Diemen/Zuidoost bieden wij specialistische behandelingen aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en/of verslaving. We werken in teams van gz-psychologen, psychologen, orthopedagogen, sociaal verpleegkundigen en kinder- en jeugd psychiaters. Op basis van de aard en omvang van de klachten en in samenspraak met het kind, de jongere en de ouders wordt na de intake een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat nauwkeurig hoe de behandeling er uit gaat zien. Binnen Arkin Jeugd & Gezin wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijk effectief bewezen behandelprotocollen, voorbeelden hiervan zijn Denken + Doen= Durven voor kinderen met angstklachten en Zelf plannen voor kinderen met ADHD.

Het samen monitoren van de voortgang van de behandeling vormt een vast onderdeel van een behandeling bij Arkin Jeugd & Gezin. Bij de intake en tijdens de behandeling wordt regelmatig gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst biedt input om regelmatig met kind/jongere, behandelaar en ouders te evalueren wat de voortgang is op de verschillende behandeldoelen, of de behandeling succesvol is en kan worden afgerond of dat eventueel aanvullend interventies nodig zijn.

In sommige gevallen is het wenselijk om niet alleen het kind of de jongere behandeling te bieden maar ook ouders/opvoeders te begeleiden bij het op een effectieve manier omgaan met de klachten van het kind. In dit soort gevallen bieden wij de mogelijkheid van ouderondersteuning of indien nodig systeemtherapie.