Preventie Jeugd

Training voor professionals

Beroepskrachtentraining

Voor wie?

Deze (gratis) KOPP/KVO training is opgezet voor beroepskrachten en professionals die in hun werk te maken hebben met:

Inhoud

In de modules komt aan bod wat de gevolgen van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek bij de ouder kunnen zijn voor de kinderen. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: borderline, depressie en verslaving bij de ouder, het herkennen en onderkennen van deze problematiek en het bespreekbaar maken van de ouderrol. Er is aandacht voor het oefenen van gespreksvaardigheden. Ook wordt er casuïstiek besproken en is er aandacht voor verschillende verwijzingsmogelijkheden. De sprekers zijn werkzaam bij PuntP Preventie, Jellinek Preventie en de polikliniek van PuntP.

Gratis deelname
Dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam zijn er aan deelname géén kosten verbonden. Beroepskrachten van alle stadsdelen kunnen meedoen. Van elke instelling kunnen 2 à 3 mensen zich aanmelden per training. De training is bedoeld voor medewerkers van o.a. Spirit, Altra, Doras, opvoedsteunpunten, Ouder-Kind-Centra, Amsterdam Thuiszorg en Bureau Jeugdzorg.

Praktische informatie

Vanaf het najaar van 2016 worden de beroepskrachtentrainingen per module aangeboden. Mocht je meerdere modules willen volgen dan dien je je voor elke module apart aan te melden. De volgende modules worden er dit voorjaar aangeboden:

1. HUISELIJK GEWELD
Inhoud:
Altijd al alles over Huiselijk Geweld willen weten en welke invloed dit heeft op kinderen? Wat is het nu eigenlijk precies? Hoe bespreek je het op de meest makkelijke manier met een cliënt? Wij zullen deze en andere vragen beantwoorden! Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen. Daarnaast is er ruimte om casussen te  bespreken en te oefenen! De module wordt gegeven door een ervaren trainer van de Blijfgroep.

Datum en plaats: 17 april: VOL en dinsdag 12 juni VOL

Wanneer u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Yara van der Ven of Annemarie de Bruijn – hun contactgegevens staan onder aan deze pagina.


2. DEPRESSIE
Inhoud:
De medische wetenschap beschrijft een depressie als een stemmingsstoornis. Je hebt dan ook last van een abnormaal sombere stemming. Of van verlies van interesse of belangstelling.
Ook voor zaken die je normaal gesproken leuk vindt. Deze sombere stemming is bijna iedere dag voor het grootste deel van de dag aanwezig. Als je als ouder ook niet meer kan genieten van je kinderen heeft dit uiteraard ook invloed op de kinderen zelf. Hoe bespreek je dit al hulpverlener met ouders en kinderen? 
Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie, ervaringen. En er is ruimte om te bespreken en te oefenen! De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Arkin preventie.

Datum en plaats: donderdag 17 mei VOL

Wanneer u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Yara van der Ven of Annemarie de Bruijn – hun contactgegevens staan onder aan deze pagina.


3. EETSTOORNISSEN (NIEUW!!!!)
Inhoud:
Enorm trots zijn wij op onze nieuwe module. We zijn natuurlijk voor een expert gegaan die deze training zal verzorgen. Een ervaren trainer van Novarum traint je in drie uur tot het bespreekbaar maken van mogelijke eetproblematiek van ouders en de invloed hiervan op de kinderen. Welke soorten zijn er eigenlijk en hoe kun je deze (signalen) herkennen als hulpverlener?

Een flinke dosis praktische tips en mooi film materiaal zorgt voor een leerzame ochtend.

Datum en plaats: Donderdag 31 mei: VOL


4. 
UITDAGENDE MENSEN
Inhoud:
Onder persoonlijkheidsstoornissen valt Borderline. Moeilijke mensen? of mensen met een uitdaging? Wat is Borderline? Hoe maak je vermoedens over en zorgen om gedrag bespreekbaar? Wat is de invloed van onvoorspelbaar gedrag op de kinderen? Een interactieve workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen. En er is ruimte om te bespreken en te oefenen! De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Arkin Preventie Jeugd.

Datum en plaats: Donderdag 8 maart VOL en donderdag 21 juni VOL

Wanneer u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Yara van der Ven of Annemarie de Bruijn – hun contactgegevens staan onder aan deze pagina.


5.  KOPP/KVO KINDEREN
Inhoud:
Wat zijn KOPP/ KVO kinderen? Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen! Hoe is het om op te groeien met een ouder met problematiek? Welke invloed heeft dit op kinderen? Hoe kun jij dit kind (en deze ouder) beschermde factoren bieden? Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen. Ook er is ruimte om casussen te  bespreken en te oefenen! De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Arkin Preventie Jeugd.

Datum en plaats: Donderdag 12 april VOL


6. 
VERSLAVING
Inhoud:
Verslaving bespreekbaar maken bij ouders? Een hele uitdaging! Wat als je bijvoorbeeld alcohol ruikt bij een ouder? Wat houdt een verslaving nu eigenlijk precies in? Welke invloed heeft dit op de kinderen? Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen.  De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Jellinek Preventie.

Datum en plaats: Donderdag 7 juni VOL

Aanmelden en contact

Aanmelden
Gezien de grote belangstelling voor de modules raden wij u aan zo spoedig mogelijk door te geven wie van uw instelling kan deelnemen. Opgeven voor de modules  kan via het emailadres hieronder. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact met ondergetekende opnemen.

Contact
Met uw vragen kunt u terecht bij:

Yara van der Ven
E: yara.vander.ven@arkinjeugd.nl
T: 06-15880360

Of
Annemarie de Bruijn
E: annemarie.de.bruijn@arkinjeugd.nl
T: 06-51430370

E: preventie@arkinjeugd.nl

Op de hoogte blijven van al het nieuws over onze KOPP/ KVO groepen volg ons dan op Facebook.

Sitemap