Wetenschappelijk onderzoek

Bij ons staat wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om continu bezig te zijn onze behandelingen te optimaliseren én te onderzoeken welke behandelingen goed werken voor jongeren. Om die reden hebben wij binnen onze afdeling een Academische Werkgroep, die zich bezighoudt met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Kijk voor alle onderzoeken door heel Arkin op onze onderzoekswebsite.

De volgende onderzoeken lopen momenteel op de afdeling:

E-TRAIN
ABFT

E-TRAIN

E-TRAIN staat voor Emotieregulatie TRaining voor Adolescenten met INternaliserende problematiek. Bij Arkin Jeugd&Gezin zien wij veel jongeren met een depressie of een angststoornis. Vooral de leeftijd van 13 tot 18 jaar is een kwetsbare periode voor het ontwikkelen van een (eerste) depressie of angststoornis.

Jongeren met somberheid of angstklachten worden nu meestal behandeld met cognitieve gedragstherapie (CGT). De manier van denken en het gedrag zorgen ervoor dat jongeren somber blijven en angstklachten blijven bestaan. Vaak gaan jongeren bijvoorbeeld moeilijke situaties uit de weg, of vermijden ze moeilijke plekken die angst oproepen. Tijdens de CGT-behandeling leren ze om anders te denken en leren ze om stap voor stap de moeilijke of spannende situaties op te zoeken. Nu blijkt uit onderzoek dat juist bij jongeren niet alleen gedachten en gedrag, maar ook lastige emoties voor problemen kunnen zorgen. Veel jongeren hebben moeite om met emoties om te gaan. Dit kan zorgen voor somberheid en angst. Het op een goede manier omgaan met moeilijke gevoelens noemen we emotieregulatie.

We willen onderzoeken of depressie- of angstgevoelens sneller afnemen als naast de gewone behandeling (CGT) óók een korte online training gevolgd wordt die gericht is op emotieregulatie. Ook willen we onderzoeken welke voorkeuren jongeren hebben wat betreft internet-therapie. Tot slot willen we onderzoeken of het haalbaar is om online behandeling te geven naast een reguliere behandeling.

Het kan zijn dat jij of jouw kind tijdens of na de intake wordt gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het wel of niet meedoen aan het onderzoek heeft geen invloed op de behandeling van jouw kind; hij of zij krijgt altijd de reguliere behandeling (CGT) aangeboden bij Arkin Jeugd & Gezin.

Wie kan aan dit onderzoek meedoen?
Jongeren kunnen meedoen aan het onderzoek als zij:
– Tussen de 13 en 18 jaar oud zijn
– Depressieve- en/of angstklachten hebben
– Worden aangemeld voor een behandeling gericht op een depressie of angststoornis bij Arkin Jeugd & Gezin.

ABFT

ABFT staat voor Attachment Based Family Therapy, een therapie die in Amerika is ontwikkeld. De therapie is bedoeld voor als jongeren met depressie en/of suïcidale klachten en in de therapie wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie met je ouder(s) of opvoeder. De bedoeling is dat jullie door de gezinstherapie samen sterker staan in het omgaan met uitdagingen en problemen en dat jij ervaart dat jij bij je ouder(s) terecht kan wanneer je je somber voelt. Op die manier krijg jij de steun die je nodig hebt thuis en leren jouw ouder(s) hoe ze jou nog beter kunnen helpen.

Na een gezamenlijke afspraak met ouder(s) en jongere, wordt er verder in het begin van behandeling apart gewerkt met de jongere en daarna apart met de ouder(s) om jullie voor te bereiden op het samen praten. Het doel is dat de band met je ouder(s) beter wordt en dat je voor jouw gevoel goed terecht kan bij je ouder(s) of opvoeder met de zorgen waar jij mee rondloopt wanneer je je bijvoorbeeld heel somber voelt.
ABFT duurt ongeveer 16 weken en je wordt hiervoor verwezen na een intake of tijdens een lopende behandeling.
Voor meer info: https://ppw.kuleuven.be/ogop/abft/watisabft
Onderzoek
Depressieve klachten en suïcidaliteit bij adolescenten zijn vaak erg ingrijpend voor jongeren zelf en hun ouders. De huidige behandelingen hebben helaas niet voor iedereen voldoende effect. Gezinstherapie ABFT is ontwikkeld in Amerika en verschillende onderzoeken hebben laten zien dat dit een effectieve therapie is voor zowel de jongere als diens ouder(s). Vanuit de uitkomsten van de wetenschappelijke onderzoeken die zijn verricht kwam naar voren dat jongeren na de behandeling minder depressief waren. Ook in België wordt al ABFT aangeboden en de resultaten daar zijn positief.

 

Wij willen deze therapie daarom graag aan onze cliënten aanbieden. Omdat dit een nieuwe behandeling is voor ons hier, willen we met dit onderzoek goed kijken of de therapie ook voor cliënten in Nederland geschikt is. Daarom nemen wij vragenlijsten af om je klachten te checken en om naar jouw mening te vragen over ABFT. Zo hopen wij meer te leren over bij welke gezinnen, op welk moment we deze therapie goed in kunnen zetten en zoveel mogelijk jongeren te kunnen helpen.
Het is een open studie en dat betekent dat iedere jongere met depressie/suïcidaliteit en ouders die willen deelnemen ook mogen én kunnen deelnemen. Tijdens een pre treatment gesprek met een ABFT therapeut ontvang je als jongere en ouders meer informatie over de behandeling en het onderzoek. Natuurlijk mag je ook altijd aangeven niet aan het onderzoek te willen deelnemen.