GGZ Sigra

Acht instellingen voor Jeugd GGZ in Amsterdam-Amstelland en vertegenwoordigers van Amsterdamse Kinderen en Jeugdpraktijken (AKJP-020) zijn verenigd in het Netwerk Jeugd GGZ. Dit netwerk komt jaarlijks vijf keer bijeen om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, voor gezamenlijke visievorming en gezamenlijke uitvoering van projecten en acties, die ten goede komen aan de zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Er wordt nauw samengewerkt rond de vernieuwde Specialistische Jeugdhulp in Amsterdam-Amstelland.