Preventie Jeugd

Cursussen jeugd t/m 12 jaar

Piep zei de muis
Cursus voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving te maken hebben met stress en spanningen.

Plezier op school
Cursus voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Doe-praat groep
Cursus voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die leven met een psychisch zieke of verslaafde ouder.

En nu ik
Cursus voor kinderen van 7-11 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

Sitemap