Over Arkin Jeugd & Gezin

Signalen en klachten

Het kan zijn dat je niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over je behandeling, de informatievoorziening of de manier waarop je bent benaderd.

Arkin Jeugd & Gezin biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Lees meer over de klachtenregeling op de website van Arkin (overkoepelende organisatie van Arkin Jeugd & Gezin). Meer informatie over klachtenbehandeling en privacy is te vinden op de website van Arkin.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Ben je niet tevreden over je behandeling? Of wil je een vraag of ervaring bespreken met iemand die luistert naar jouw verhaal? Neem dan contact op met de patiëntvertrouwenspersoon (PVP).
De pvp is niet in dienst van Arkin en is onafhankelijk. Hij geeft informatie, advies, en kan je eventueel steunen bij een bemiddelingsgesprek of klachtenprocedure.
De PVP heeft geheimhoudingsplicht en is gratis. Je kan het best per email of telefonisch contact opnemen via de helpdesk pvp.

PVP-helpdesk
T. 0900 444 8888
E. helpdesk@pvp.nl

Familievertrouwenspersoon

Heeft u klachten over de behandeling van uw kind? Of over hoe er met u als ouder wordt omgegaan? Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP luistert naar uw kant van het verhaal of kan voor u bemiddelen.
Zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u kritiek hebt op Arkin Jeugd & Gezin.
De familievertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim en deelt alleen informatie met anderen na overleg en uw toestemming.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Olga Gorbatsjewa
T (06) 11 05 31 78
E olga.gorbatsjewa@arkin.nl

Meer informatie over de werkwijze van de familievertrouwenspersoon kunt u ook vinden op de website van de LSFVP.

Sitemap