Kinderen uit de Knel

Het programma Kinderen uit de Knel is ontwikkeld vanuit onvrede over vaak uitblijvende of onvoldoende resultaten bij behandelingen van ouders en/of kinderen in zeer complexe scheidingssituaties. Kinderen raken vaak ernstig getraumatiseerd door de onveilige thuissituatie. De aanpak richt zich op het verminderen van strijd tussen ouders ten behoeve van hun kinderen. Het traject bestaat uit acht bijeenkomsten waarbij ouders en kinderen in aparte ouder- en kindergroepen bij elkaar komen.

In de oudergroep worden de destructieve patronen besproken waarin ouders gevangen zitten, en wordt gezocht naar mogelijkheden om strijd en impasse te doorbreken. Bewustwording van eigen aandeel door confrontatie, wederzijds herkenning en onderlinge correctie van de ouders spelen hierin een belangrijke rol.

In de kindergroep krijgen de kinderen de gelegenheid op creatieve wijze hun ervaringen over de thuissituatie uit te beelden. Dit gebeurt via (toneel)spel,  tekenen en schilderen, het maken van filmpjes en andere creatieve expressievormen. Het resultaat hiervan wordt gedeeld met de ouders. Daarnaast kunnen kinderen (als ze willen) verhalen uitwisselen en elkaar tips geven.

Praktische informatie

Als je aan het groepstraject Kinderen uit de Knel deelneemt vindt in eerste instantie een gezamenlijke intake met de therapeuten van de oudergroep en jouw verwijzer. Als daadwerkelijk tot deelname kan worden besloten krijgen jij en de kinderen vervolgens een kennismakingsgesprek met de kindertherapeuten aangeboden.

De oudergroep en de kindergroep worden beiden begeleid door een twee therapeuten. De groepen vinden parallel plaats. De kindergroep is voor de leeftijden vanaf 4 jaar. Bij kinderen onder de vier jaar bekijken we per kind wat het beste aansluit. Aanmelding kan via JBRA, maar ook rechtstreeks bij Arkin Jeugd & Gezin.

In de oudergroep doen maximaal zes ouderparen mee. In de kindergroep zitten gemiddeld 10 kinderen. Er zijn 8 bijeenkomsten die ieder 2 uur duren. Voorafgaand zijn de intakes en informatieavond voor het netwerk van de ouders.

Meer informatie over het traject is te vinden op de landelijke website van Kinderen uit de Knel.