FACT Jeugd

Wat is FACT jeugd?

FACT is een vorm van psychiatrische behandeling en begeleiding, waarbij je hulp krijgt op allerlei levensgebieden. Werken vanuit FACT betekent dat we laagdrempelig en flexibel zijn.

De officiële afkorting FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’. Je kunt meer lezen over FACT Jeugd in onze folder .

 

Voor wie is FACT jeugd?

FACT Jeugd is er voor jongeren (tussen de 14 en 23 jaar oud) met psychische problemen (bijvoorbeeld depressie, trauma, angst of psychose) én daarnaast spelen er problemen op andere levensgebieden. Voorbeelden van deze andere problemen zijn:

  • problemen thuis/ geen woonruimte
  • problemen op/ geen school of werk
  • schulden
  • verslaving

Jongeren die voor FACT zorg worden aangemeld hebben eerdere hulpverlening gehad maar deze was niet passend bij wat de jongere nodig had. Het is belangrijk dat de jongeren in de regio Amsterdam wonen.

Voor jongeren met een verstandelijke beperking (IQ<70) is het FACT Jeugd niet de best passende zorgaanbieder.

Het doel van FACT jeugd

Ons doel is om ze te behandelen, te begeleiden en te ondersteunen in het herstel. Ondersteuning en behandeling gaan daarbij hand in hand. Ze leren zo goed mogelijk met problemen om gaan en zelfredzaam te blijven.

Wie werken er bij FACT jeugd?

FACT Jeugd is een samenwerking van de organisaties: Arkin Jeugd & Gezin, Levvel en HVO Querido. Het bijzondere aan FACT Jeugd is dat de teams zijn samengesteld uit medewerkers vanuit al deze organisaties, ieder met hun eigen kennis en vaardigheden.

Bij FACT Jeugd werken we onder anderen met jeugdhulpverleners, (GZ-)psychologen, (kinder- en jeugd) psychiaters, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (jeugd)maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen en IPS-coaches.

Werkwijze van FACT jeugd

We bieden behandeling ‘op maat’, aangepast aan de eigen wensen en behoeften. We overleggen waar en hoe vaak we afspreken. Dat kan thuis zijn of op één van onze locaties. We willen zoveel mogelijk samenwerken met familie, naasten of als dat nodig is met andere hulpverleningsinstanties in de wijk of bijvoorbeeld scholen. Dit gebeurt altijd in overleg. Zo krijgen ze de beste ondersteuning op alle gebieden waar ze hulp bij nodig hebben.

Alle afspraken rond de behandeling leggen we vast in een behandelplan. Dit behandelplan wordt minimaal eenmaal per half jaar geëvalueerd. Er is geen vaste periode van de begeleiding en behandeling. Hoelang de  behandeling duurt hangt af van wat ze nodig hebben. Meestal duurt een behandeling tussen de 12 en 22 maanden. Na afloop van de behandeling maken we afspraken in een plan over wat te doen als het toch eens minder goed gaat.

Welk aanbod heeft FACT jeugd?

Wij bieden behandeling op maat. Naast de gesprekken met hulpverlener(s), zetten we ook andere gespecialiseerde teamleden in. Hulp kan variëren van onderzoek naar welke medicijnen het beste helpen, therapeutische behandeling, tot aan het vinden van dagbesteding, opleiding of werk. Ook kunnen we helpen met het bijhouden van financiën, het verbeteren van lichamelijke gezondheid en het aangaan en onderhouden van contact met familie en vrienden. Deze hulp kan zowel individueel als in groepsverband, in de vorm van een training of cursus. Veel jongeren met psychiatrische problemen hebben verslavingsproblemen, ook daar is in de behandeling aandacht voor.

Gegevensuitwisseling bij FACT jeugd

De samenwerkende organisaties die de specialistische behandeling en begeleiding bieden werken samen in het dossier van Arkin. Dit betekent dat hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling toegang hebben tot het dossier. Zij kunnen alleen de onderdelen zien die voor hen van belang zijn. Zo kunnen we met elkaar de zorg en behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Aanmelding

Voor aanmelding is een verwijsbrief nodig. Voor jongeren tot 18 jaar is dat een verwijsbrief van het Ouder- en Kindteam, de huisarts, een medisch specialist of een gecertificeerde instelling. Voor jongeren boven de 18 jaar is dat een verwijzing door de huisarts of een medisch specialist.

Aanmelden of informatie: aanmelden@arkin.nl / 020 – 590 5555
Of via het aanmeldingsformulier 

Voor meer informatie kun je tijdens kantoortijden contact opnemen met:

Bureaudienst FACT Jeugd Baarsjesweg
020 59 01 210
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam

Bureaudienst FACT Jeugd Wisselwerking
06 29 29 96 05
Wisselwerking 46-48
1112 XR Diemen

Bureaudienst FACT Jeugd Noord
06 21 63 32 14
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam