Professionals

Crisis en spoedvragen

Contact bij Crisis en spoedvragen

Heeft u een patiënt die met spoed hulp nodig heeft, dan kunt u ons op de volgende manieren bereiken voor contact bij crisis en spoedvragen.

Tijdens kantooruren

Neem contact op met het Acuut Behandelteam in uw regio:

Amsterdam Noord: 020  590 54 44
Amsterdam Centrum / Oud-West: 020  523 54 33
Amsterdam Oost / Zuidoost / Diemen: 020  590 88 00

Buiten kantoortijden

Neem contact op met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam: 020  523 54 33

Mobiel Crisis Team Jeugd

Het Mobiel Crisis Team Jeugd (MCT) biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties. Bij het Mobiel Crisisteam Jeugd kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week hulp worden ingeroepen om acute zorg en aandacht te bieden aan kinderen in beklemmende situaties.

Voor aanmeldingen voor het MCT Jeugd kunt u contact opnemen met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via 020  523 54 33.

Sitemap