Waarom Arkin Jeugd & Gezin?

  • Omdat we gericht zijn op een betere toekomst voor kind, jongere én ouders
  • Omdat we een oplossing bieden bij zowel psychiatrische problemen als verslavingsproblematiek
  • Omdat we behandelen vanuit gelijkwaardigheid, transparantie en eigen regie
  • Omdat we werken vanuit de meest recente wetenschappelijke richtlijnen
  • Omdat we onze behandelvorm aanpassen aan dat wat nodig is
  • Omdat we actief samenwerken met onze partners in de stad om te komen tot het beste behandelaanbod

Arkin Jeugd & Gezin

Arkin Jeugd & Gezin helpt kinderen, jongeren (0-23 jaar) en gezinnen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblemen in de regio Amsterdam Amstelland . Wij bieden specialistische GGZ-behandelingen en zijn de enige reguliere aanbieder van verslavingszorg voor jongeren in de stadsregio. Arkin Jeugd & Gezin is een nieuw merk binnen Arkin. De Arkin onderdelen PuntP Jeugd, Jellinek Jeugd, het Centrum voor Relationele Therapie en het Team Jongvolwassen zijn sinds 2015 allemaal ondergebracht in dit nieuwe merk. Met deze samenvoeging bundelt Arkin de expertise op het gebied van kinder- en jeugd psychiatrie, verslavingszorg, volwassenpsychiatrie en systeemtherapie.

Als Arkin Jeugd & Gezin geloven we dat de jeugd de toekomst heeft, ook als de ontwikkeling van een kind of jongere als gevolg van psychiatrische klachten en/of verslaving onder druk staat. Met onze multifocale kennis en kunde bieden wij de jongeren en zijn of haar omgeving een passend en effectief behandelaanbod, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk inzichten en beschikbare richtlijnen.

Zowel de kinderen, jongeren, als de volwassenen uit het gezin kunnen rekenen op onze ondersteuning. We zoeken actief de aansluiting en de samenwerking met het netwerk en eventuele andere hulpverleners die bij het gezin betrokken zijn. Door de onderlinge samenhang van ons behandelaanbod en de afstemming met collega’s professionals binnen en buiten Arkin, streven we naar zorgprogrammering over organisatorische- en financieringsgrenzen heen.

Onze specialistische kennis op het gebied van kinder- en jeugd psychiatrie, volwassen psychiatrie, verslaving en systeem-interventies stellen we beschikbaar waar en voor wie nodig. Onze behandelvormen zijn flexibel en passen we aan op basis van de aard en de omvang van de problematiek, van poliklinische- tot intensief outreachende behandelprogramma’s of mengvormen hiervan.

In complexe situaties zien wij de uitdaging, zoeken we de ingang  om te komen tot afname van lijden en herstel van eigen oplossend vermogen Ons resultaat? Kinderen en gezinnen die zich met hervonden veerkracht en vertrouwen verder kunnen ontwikkelen. Arkin Jeugd & Gezin… Je toekomst is het waard!