Arkin Jeugd & Gezin heeft een derde FACT-team

Graag maken wij via deze weg kenbaar dat Arkin Jeugd & Gezin, naast FACT Baarsjesweg (Centrum/ West) en FACT Wisselwerking (Oost/ Zuid-Oost) sinds kort ook een FACT-jeugdteam in Amsterdam Noord heeft.

Ons team bestaat nu uit (van links naar rechts): Annelisa Geschiere (jeugdmaatschappelijk werker, gedetacheerd vanuit Levvel), Lizet Gerrits (manager FACT Jeugd), Fran Wttewaall (verpleegkundig specialist in ons team vanaf maart 2022), Natasja Dudink (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige), Nico Beuk (directeur), Liesbeth de Lange (psychiater), Femia Driest (gezinsmaatschappelijk werker, gedetacheerd vanuit Levvel), Manuela Dieke (stagiaire ervaringsdeskundigheid), Margriet de Groot (masterpsycholoog), Maxime Niessen (masterpsycholoog) en Marian Trap (GZ-psycholoog).

Onze doelstelling is om het team de komende tijd uit te breiden met een verpleegkundige, een systeemtherapeut, een maatschappelijk werker en een IPS-coach.

FACT-behandeling

Het leuke aan onze FACT-teams is dat er medewerkers in zitten vanuit Arkin Jeugd & Gezin, HVO Querido (in Noord nog niet) én Levvel, ieder met hun eigen kennis en vaardigheden. De disciplines die in ons team nog ontbreken, lenen we vanuit andere teams. Denk daarbij aan een IPS-coach (vanuit Roads), die jongeren ondersteunt in de terugkeer naar school/ betaald werk of een systeemtherapeut.

Hulp kan dus variëren van farmacotherapie, psychologische behandeling en verslavingsbehandeling tot aan het vinden van dagbesteding, opleiding of werk, het bijhouden van financiën, verbeteren van de lichamelijke gezondheid en het aangaan en onderhouden van contact met familie en vrienden.

We bieden behandeling op maat. Naast de beschikbare behandeling/ begeleiding binnen het FACT, zetten we andere gespecialiseerde teamleden vanuit de polikliniek in én werken we (in het stadsdeel) zoveel mogelijk samen met andere organisaties/ ketenpartners.

Wie kun je aanmelden?

Het FACT Jeugd is er voor jongeren (tussen de 14 en 23 jaar oud) met psychische problemen (bijvoorbeeld depressie, trauma, angst of psychose) waarbij daarnaast problemen op andere levensgebieden spelen (problemen thuis/ geen woonruimte, problemen op of geen school/werk, schulden, verslaving). Het gaat om jongeren uit de regio Amsterdam die eerdere hulpverlening hebben gehad die niet passend is gebleken of ontoereikend was.

Hoe kun je aanmelden?

Aanmelden of informatie: aanmelden@arkin.nl / 020 – 590 5555

NB. Even met één van ons overleggen kan ook (over een casus, maar óók als het je leuk lijkt om in een FACT Jeugd te gaan werken). Tijdens kantoortijden zijn we bereikbaar via ons bureaudiensttelefoonnummer: 06 – 21 63 32 14.