Afdeling 020: 24/7 ondersteuning om crisis te voorkomen

Jongeren die zelf bepalen of ze extra ondersteuning nodig hebben?

Jongeren die in behandeling zijn bij Levvel of Arkin, kunnen gebruikmaken van 020. 020 is een afdeling van Levvel waar jongeren van 12 tot 23 jaar naartoe kunnen komen als ze ondersteuning willen bij het verlagen van spanning, of als ze het gevoel hebben in crisis te raken. Jongeren kunnen 24/7 bellen, appen, langskomen of zelfs een nachtje blijven slapen. De afdeling neemt de behandeling niet over: 020 is ondersteunend aan een lopende (ambulante) behandeling bij Levvel of Arkin.

Jongeren bepalen zelf

 

Het mooie van 020 is dat de jongere zelf kan bepalen wanneer hij of zij er gebruik van wil maken. Daarom is de afdeling 24/7 bereikbaar: om verergering van de situatie voor te zijn en crisis te voorkomen.

Lidmaatschap

 

020 werkt met een lidmaatschap, na aanmelding volgt een startgesprek waarin uitgevraagd wordt waarom en hoe een jongere gebruik wil maken van 020. De jongere stelt samen met zijn/haar ouders/verzorgers en behandelaar/gedragswetenschapper een signaleringsplan op. Hierin staat  beschreven welke spanningssignalen er zijn, wat de jongere zelf kan doen wanneer de spanning oploopt en welke ondersteuning hij/zij nodig heeft. Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van 020 en hoe dit het beste kan worden ingezet. Als iedereen het eens is met de afspraken wordt de jongere officieel lid en kan hij of zij gebruikmaken van de ondersteuning van 020. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van 020 ligt bij de jongere en zijn of haar eigen behandelaar/gedragswetenschapper.

Kosten/verzekering

 

Wanneer een jongere gebruikmaakt van 020, gaat dat buiten de zorgverzekering om. Er zijn voor de jongere (en zijn/haar ouders/verzorgers) geen kosten aan verbonden.

Afstemming met de behandelaar

 

De behandelaar ontvangt een rapportage wanneer de jongere gebruik heeft gemaakt van 020. Dit gebeurt altijd in overleg met de jongere.

“020 trekt mij echt door zware momenten heen, wat ik uiteindelijk natuurlijk ook zelf doe door uit mezelf 020 in te schakelen.”
-Rosanna, 20 jaar.

Onbeperkt contact

 

Er is geen limiet aan het aantal keren dat een jongere per dag of per week contact mag opnemen of langs kan komen. Er is wel een maximale verblijfsduur: een jongere mag max. 24 uur op de afdeling blijven. Daarna gaat hij of zij weer richting huis of de woongroep. De medewerkers van 020 kunnen de jongeren hierbij ondersteunen om deze stap ook daadwerkelijk te zetten. Het is daarna altijd mogelijk om opnieuw gebruik te maken van 020.

Visie van de jongeren

 

020 is een gastvrije en open afdeling waar iedereen zich welkom en veilig moet kan voelen. De medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de jongeren op de afdeling. Centraal staat de visie van de jongere, ouders en het gezin of de woongroep op het herstel. En de ondersteuning die zij daarbij willen. Op de afdeling werkt iedere jongere aan zijn of haar eigen doel.

Een jongere aanmelden

 

Wil jij een jongere aanmelden voor 020? Vul dan het aanmeldformulier in en stuur dit met een recent signaleringsplan (waarbij de inzet van 020 is beschreven) naar: 020-aanmeldingen@levvel.nl.

Vragen?

 

Wil je voordat je een jongere aanmeldt even overleggen? Of heb je vragen over 020? Neem dan gerust contact op met de spilfunctionarissen van 020:

  • Jamila Flantua: 06 43447444 (bereikbaar op maandag en dinsdag)
  • Annuska Sheikrojan: 06 24775017 (bereikbaar op donderdag en vrijdag)