Laatste nieuws

Meer nieuws

Veranderingen jeugdzorg in 2018

Vanaf 2018 wordt de (specialistische) jeugdzorg anders georganiseerd in de gemeente Amsterdam en omstreken. Een van de belangrijkste veranderingen is dat jongeren en hun ouders samen formuleren welke problemen er zijn, welke hulp nodig is en wat de gewenste resultaten zijn. De gemeente heeft de financiering van de zorg afgestemd op deze resultaatgerichte benadering.

Ouders en kinderen leggen hun situatie en de gewenste resultaten vast in een zogenaamd perspectiefplan. De Ouder- en Kindteams in de wijk helpen daarbij. Op basis van de aanmelding en het perspectiefplan regelt Arkin Jeugd en Gezin de gevraagde hulp, zo nodig in samenwerking met andere organisaties. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van hoofd- en onderaannemerschap. Arkin Jeugd en Gezin kan als hoofdaannemer zorg bij anderen inkopen waarover we zelf niet beschikken. Of onze deskundigheid wordt ingehuurd door andere zorgaanbieders. In dat geval zijn we onderaannemer.

Wat verandert er voor u als ouder?

Wat verandert er voor u als verwijzer?

Sitemap