Professionals

Veranderingen jeugdzorg in 2018

Vanaf 2018 wordt de (specialistische) jeugdzorg anders georganiseerd in de gemeente Amsterdam e.o. Wat betekent dat voor u als verwijzer? De gemeente beoogt dat in een vroeg stadium de problemen van het kind en/of het gezin in brede context bekeken worden en dat de zorg die nodig is in samenhang plaatsvindt. De gemeentelijke Ouder- en Kindteams krijgen hierin een centrale rol. Zo helpen zij het gezin met het opstellen van het zogenaamde perspectiefplan.

Perspectiefplan

Dit bevat de problemen van het gezin, de hulp die er nodig is en de gewenste resultaten daarvan. De gemeente heeft de financiering van de zorg hierop afgestemd vanuit een resultaatgerichte benadering. De diverse instellingen die bij een gezin betrokken zijn moeten in gezamenlijkheid de hulp rondom een gezin organiseren in de vorm van hoofd- en onderaannemerschap. Arkin Jeugd en Gezin kan als hoofdaannemer zorg bij anderen inkopen waarover we zelf niet beschikken. Of onze deskundigheid wordt ingehuurd door andere zorgaanbieders. In dat geval zijn we onderaannemer.

SPIC

De gemeente heeft de jeugdzorg ingedeeld in segmenten, profielen en intensiteiten. De combinatie daarvan  heet SPIC (Segment Profiel Intensiteit Combinatie). Een SPIC geeft aan welke soort zorg er nodig is en met welke intensiteit. Er zijn drie segmenten: A, B en C. Arkin Jeugd en Gezin biedt behandelingen in de volgende segmenten en intensiteiten:

Segment B: enkelvoudige specialistische jeugdhulp – denkt u aan poliklinische behandelingen

•Segment C: meervoudige specialistische jeugdhulp- denkt u aan intensievere, complexe behandelingen die langer duren en waarbij meerdere disciplines betrokken moeten zijn.

De intensiteiten in beide segmenten die Arkin Jeugd en Gezin biedt zijn: perspectief en intensief.

Behandelingen van Arkin Jeugd en Gezin in 2018

Wie bieden behandelingen voor kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar, waaronder diagnostiek en behandeling van ADHD/ADD, autisme spectrum stoornis, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.

Bij aanmelding en behandeling kijken we altijd goed naar wat een kind en het gezin nodig hebben en wat het beste aansluit. Dit kunnen individuele behandelingen zijn, in een groep, met of zonder ouders erbij. En indien nodig medicatie. De behandeling vindt plaats op een van onze locaties of bij het gezin thuis, afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek.

Verwijzen

U kunt als huisarts, OKT, medisch specialist, gecertificeerde instelling of ketenpartner naars ons verwijzen via de gebruikelijke route. Als u vragen heeft of vooroverleg wilt over een aanmelding kunt u ons inhoudelijk team van de Centrale Aanmelding Arkin op alle werkdagen van 8.30-17.00 uur bereiken op 020- 590 5555. Ook hebben wij een speciaal emailadres gemaakt voor als u vragen heeft over de wijzigingen in 2018.

 

Sitemap