Laatste nieuws

Meer nieuws

Uw privacy en onderzoeksgegevens ROM

Tijdens je behandeling vul je samen met je behandelaar vragenlijsten in over je klachten. Je behandelaar gebruikt jouw antwoorden om bij de start van de behandeling je klachten in kaart te brengen. Wanneer je enige tijd in behandeling bent, gebruikt hij de vragenlijsten om te kijken of je klachten minder zijn geworden. De vragenlijst geeft dus informatie over of we op de goede weg zijn met de behandeling.
Daarnaast worden de uitkomsten ook gebruikt om onze behandelingen te verbeteren.

De gegevens zijn anoniem. Toch vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat je privacy mogelijk niet voldoende beschermd is als andere instanties de gegevens gebruiken voor onderzoek. Mogelijk heb je daarover iets gelezen of gehoord in de media.

De gegevens uit de ROM vragenlijsten worden daarom niet doorgestuurd voor onderzoek buiten Arkin Jeugd & Gezin.

Voor Arkin Jeugd & Gezin is jouw privacy uiterst belangrijk. Sinds de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de gegevens uit de ROM alleen nog beschikbaar voor eigen gebruik binnen onze organisatie. Pas als de privacy wettelijk goed geregeld is, werken wij mogelijk weer mee aan onderzoek. We stellen je daarvan altijd vooraf op de hoogte.

Neem bij vragen gerust contact op met je behandelaar.

Sitemap