Preventie Jeugd

ADHD-psycho-educatiegroep voor ouders

Voor wie?

De ADHD-psycho-educatiegroep is er voor ouders en/of opvoeders wiens kind de diagnose AD(H)D heeft gekregen.  

Waar gaat het over?

De behandeling van AD(H)D is succesvoller als ouders en/of opvoeders de juiste informatie en handvaten krijgen om de opvoeding het best op de behandeling te laten aansluiten. In de psycho-educatiegroep wordt de kennis en het inzicht over AD(H)D daarom vergroot. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de kenmerken, oorzaken en behandeling van AD(H)D.

Een ander belangrijk doel is het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. 

Praktische informatie

Tijd en locatie
De psycho-educatiegroep bestaat uit drie bijeenkomsten die elk twee uur duren (19.00-21.00 uur). De locatie is de Jacob Obrechtstraat 92 in Amsterdam.

Gesloten groep
De psycho-educatiegroep is een gesloten groep: dat betekent dat u tijdens de bijeenkomsten altijd met dezelfde deelnemers aanwezig bent. De groep wordt begeleid door twee behandelaren.

Kosten
Deelname is gratis.

Aanmelden en contact

Als met uw behandelaar is besproken aan welke groep u mee wil doen plaatsen wij u op een lijst. Bij voldoende deelnemers benaderen wij u telefonisch om informatie over de start van de groep te geven.

Contact
Voor meer informatie over de ADHD-psycho-educatiegroep kunt u terecht bij uw behandelaar. U kunt ook contact opnemen met Lianne Meijnen: 020 590 5376.

Sitemap