Preventie Jeugd

En nu ik…!

Voor wie?

Cursus voor kinderen van 7-11 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

Waar gaat het over?

En nu ik…! biedt kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld een plek waar zij hun ervaringen kunnen delen met kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Zij leren hier op een speelse manier het geweld dat zij hebben meegemaakt een plekje te geven. Dit is helend en het vermindert de kans dat zij zelf later slachtoffer of pleger worden. Het programma richt zich op het verwerken van ervaringen, het leren uiten van emoties en het op een andere (dan gewelddadige) manier omgaan met gevoelens en problemen.

De kinderen praten met elkaar en zijn ook creatief bezig met tekenen, dansen, kleien en toneelspelen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het verwerken van ervaringen. Tegelijkertijd, maar in een andere ruimte, praten ouders en/of verzorgers met elkaar. De begeleiders geven informatie over het programma van de kinderen en de gevolgen van geweld. Zij bieden ook handvatten hoe je met kinderen kunt praten en welke begeleiding en ondersteuning ze nodig hebben.

Het programma biedt kinderen het volgende

Contra-indicatie

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten
Er zijn 9 bijeenkomsten

Groepsgrootte
Ongeveer 9 kinderen

Wanneer
Wordt nader bekend gemaakt

Waar
In verschillende stadsdelen in Amsterdam

Kosten
Kosten worden vergoed door de gemeente

Bijzonderheden
Kinderen kunnen door hun ouders of door professionals worden aangemeld zoals docenten, politie, steunpunt huiselijk geweld of door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Informatie over het programma op www.blijfgroep.nl/en-nu-ik

Aanmelden en contact

Aanmelden
U kunt kinderen via de website van de blijf-groep aanmelden met een aanmeldingsformulier dat u daar vindt. Of stuur een mail naar koppkov@arkinjeugd.nl.

Contact en meer informatie
Blijfgroep Amsterdam
E info@blijfgroep.nl
T (020) 611 60 22

Sitemap