Preventie Jeugd

Depri en dan

Voor wie?

Online project met informatie, chat en cursus voor jongeren in Amsterdam tussen 15 en 23 jaar die psychosociale klachten hebben en problemen ervaren met opgroeien in twee culturen.

Waar gaat het over?

Mogelijkheid tot het alleen zoeken en lezen van informatie op de eigen website Depri-en-dan van dit project, deelnemen aan chat-bijeenkomsten met lotgenoten en/of deelnemen aan de preventie-cursus Depri-en-dan. De website biedt artikelen en thema’s over leven in twee culturen leven en de problemen die dat kan opleveren in de  psychosociale ontwikkeling van deze jongeren. De basis bestaat uit informatie over psychosociale klachten klachten, waarbij het leven in twee culturen belicht wordt. Klachtinformatie, een zelftest (op basis van de 4DKL van Verduin), tips, veelgestelde vragen, interessante links en literatuur. Daarnaast kunnen websitebezoekers met elkaar discussiëren en deelnemen aan chatsessies onder begeleiding van preventiemedewerkers, die waar nodig ondersteund worden door psychologen en pedagogen. Wekelijks wordt er in chatsessies een relevant onderwerp belicht.

Chat-themabijeenkomsten
In groepsverband, over vooraf aangegeven thema’s. De thema’s kunnen gaan over het leven in twee culturen, praten over angsten, vooroordelen jong en allochtoon zijn, het niet meer zien zitten (depressies). De chatbijeenkomsten kunnen incidenteel bezocht worden en worden begeleid door 2 preventiemedewerkers, met een maximum aantal deelnemers van 6. Dit aanbod verwachten wij 15 keer uit te voeren, in wekelijkse sessies buiten de schoolvakanties om, die vooraf aangekondigd worden via mail, de website en samenwerkingspartners.

Een preventiecursus
Online cursus voor een vaste groep jongeren, die onder begeleiding van 2 preventiewerkers kunnen chatten. Dit aanbod van 6 wekelijkse sessies verwachten wij 4 keer uit te voeren, waarbij het aantal deelnemers maximaal 6 bedraagt. Hiervoor is een draaiboek ontwikkeld.

Doelstelling
Het voorkomen en verminderen van psychosociale klachten, middels psycho-educatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact, naast preventieve begeleiding door preventiewerkers die ondersteunt worden door psychologen of pedagogen. Het opgroeien in twee culturen is ook een thema die centraal staat.

Resultaat
Verergering van de klachten wordt voorkomen, vermindering van aanwezige klachten.

Contra-indicaties
Niet-serieuze deelnemers; Verstoring van de chatsessie wordt niet getolereerd en de toegang van deze deelnemer wordt geblokkeerd.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten
Online preventie-cursus bestaat uit 6 wekelijkse sessies, de chatbijeenkomsten kunnen eenmalig op verzoek plaatsvinden.

Groepsgrootte
Per preventie-cursus en chat-bijeenkomst maximaal 6 deelnemers.

Wanneer
Na schooltijd, details worden bekend gemaakt na aanmelding via de email.

Waar
Via de eigen pc via internet.

Kosten
Deelname is gratis.

Bijzonderheden
Per jaar kunnen 15 chatbijeenkomsten en 4 preventie-cursussen plaatsvinden.

Aanmelden en contact

Aanmelden
Aanmelden kan via de website www.depri-en-dan.nl

Contact
PuntP
Afdeling Preventie
T (020) 590 1330
E preventie@arkinjeugd.nl

Sitemap