Praktische informatie

Privacy

Wij beschermen je privacy en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Hieronder staan de belangrijkste punten over privacy.

Persoonsgegevens

Wanneer je wordt ingeschreven voor een eerste gesprek of een behandeling, maken wij een dossier aan. Het dossier bevat persoonsgegevens (bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd) en welke behandeling je volgt met aantekeningen over het verloop van je behandeling.

Privacy van je gegevens

De bescherming van je persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Soms willen we gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, daarvoor vragen wij apart toestemming van jou of je ouders.

Informatieverstrekking naar gemeente

Arkin is verplicht om de hoofddiagnosegroep waarbinnen de jeugdige gediagnosticeerd is te vermelden op de factuur aan de gemeente. Je hebt het recht hiertegen bezwaar aan te tekenen. Heb je bezwaar tegen het vermelden van de hoofddiagnosegroep op de factuur aan de gemeente? Vraag dan bij de balie of behandelaar een bezwaarformulier, vul deze in en retourneer hem op dezelfde plek. Aanpassing in ons systeem kan alleen wanneer een volledig ingevuld bezwaarformulier aanwezig is.

Bewaartermijn

Je dossier met gegevens wordt niet langer bewaard dan nodig. In de wet staat dat het dossiers van onze cliënten minimaal vijftien jaar bewaard moeten worden, daarna worden ze vernietigd.

Beveiliging

Wij zorgen er ook voor dat je gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet kwijt raken en niet in verkeerde handen komen.

Privacyreglement

Arkin Jeugd & Gezin maakt deel uit van Arkin. Binnen Arkin geldt een Privacyreglement. Hierin staat beschreven waaraan medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het lezen en opslaan van dossiers en persoonsgegevens.

Delen van informatie (uitwisseling)

Wij vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk te behandelen. Jouw herstel komt bij ons op de eerste plaats. Als het nodig is, werken onze behandelaren ook samen met behandelaren van andere organisaties van Arkin. Dat doen ze om je nog beter te kunnen helpen.

Soms komt het voor dat je behandelaar medische informatie uit je dossier deelt met zijn collega. Dat gebeurt echt alleen als het nodig is en alleen als het helpt bij je behandeling. Uiteraard wordt dit eerst met jou en/of je ouders besproken. Als je hierover vragen hebt kun je die aan je behandelaar stellen.

Je dossier inzien

Je hebt het recht (vastgelegd in de wet) om een kopie te krijgen van je dossier of een deel ervan. Dit mag niet worden geweigerd, tenzij dit de privacy van een anders in gevaar brengt.


Bovenstaande informatie is een samenvatting en beschrijft alleen de meest algemene rechten en plichten. Er zijn vele uitzonderingen en situaties die hier niet worden besproken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Sitemap