Ouders

Organisatie jeugdhulp

In 2018 verandert er het een en ander in de jeugdhulp in de gemeenten van Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland. Wat betekent dat voor u als ouder?

Vanaf 2018 is de specialistische jeugdhulp anders georganiseerd in de regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.  Een van de belangrijkste veranderingen is dat jongeren en hun ouders gaan formuleren welke problemen er zijn, welke hulp er nodig is en wat de gewenste resultaten zijn. Dat leggen zij vast in een zogenaamd perspectiefplan. De lokale teams bij u in de wijk is er om daarbij te helpen. Op basis van de aanmelding en het perspectiefplan regelt Arkin Jeugd en Gezin de gevraagde hulp, zo nodig in samenwerking met andere organisaties. De gemeente wil hiermee bereiken dat instellingen beter samenwerken in de zorg voor kinderen en hun ouders. Als u of uw kind hulp nodigt heeft kunt u naar lokale teams bij u in de buurt gaan of naar uw huisarts. Meer informatie over de wijzigingen in 2018 en hoe de zorg georganiseerd is vindt u op www.ikzoekjeugdhulp.nl

Het brede aanbod van Arkin Jeugd & Gezin blijft

De behandelingen die Arkin Jeugd en Gezin biedt zijn voor kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar). Zij komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD / ADD, autisme spectrum stoornis, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.

Bij de behandeling kijken we altijd goed naar wat een kind en het gezin nodig hebben en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen individuele behandelingen zijn, in een groep, met of zonder de ouders erbij. Medicatie kan helpen bij sommige problemen. Behandeling vinden op een van onze locaties plaats of bij cliënt thuis, afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek.

Aanmelden

Als u of uw kind hulp nodigt heeft kunt u naar het lokale team bij u in de buurt gaan of naar uw huisarts. Als u vragen heeft kunt u ons inhoudelijk team van de Centrale Aanmelding Arkin op alle werkdagen van 8.30-17.00 uur bereiken op 020- 590 5555. Al uw vragen over de veranderingen in 2018 kunt ook naar ons mailen op dit mailadres.

Sitemap