Laatste nieuws

Meer nieuws

Onderzoek naar hulp voor jongeren met depressie

Arkin Jeugd & Gezin neemt deel aan een onderzoek naar hulp aan jongeren met depressieve klachten. Naar wat voor soort hulp zijn zij op zoek? En wat vinden zij van het huidige hulpaanbod?

Depressieve klachten ontstaan vaak in de leeftijd tussen de 16 en 24 jaar. De meeste jongeren krijgen pas laat hulp voor hun klachten en als ze wel hulp krijgen is dit niet altijd waar ze naar op zoek zijn. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen wat voor hulp jongeren willen voor somberheidsklachten. Behalve praten met een psycholoog zijn er ook andere manieren om je beter te voelen, bijvoorbeeld een cursus volgen via internet of regelmatig sporten. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we de hulp beter laten aansluiten bij wat jongeren willen, zodat zij meer gebruik gaan maken van hulp.

In het onderzoek wordt informatie verzameld onder jongeren met behulp van interviews en het afnemen van (online) vragenlijsten. Zo wordt inzicht verkregen in welke factoren voor jongvolwassenen belangrijk zijn in de keuze voor een behandeling en ook hoe belangrijk die factoren zijn. Ook andere JeugdGGz organisaties als Ingeest en de opvoedpoli doen mee aan het onderzoek.

 

Sitemap