Laatste nieuws

Meer nieuws

Leerlingen Altra College Arkin behalen deelcertificaten

Aan het einde van het afgelopen schooljaar heeft het Altra College Arkin deelcertificaten uitgereikt aan de leerlingen. Ook is gevierd dat leerlingen op een andere manier hun doelen hebben behaald. Die doelen zijn voor iedereen anders. Jongeren werken bijvoorbeeld toe naar de toegang tot het hbo, of halen het colloquium doctum, waarmee ze toelaatbaar zijn tot de universiteit.

Perspectief, vertrouwen en maatwerk
Het Altra College Arkin helpt jongeren die in behandeling zijn bij Arkin Jeugd & Gezin om in een veilige omgeving te herstarten met naar school gaan. Door te werken aan hun eigen, persoonlijke doelen ontstaat er perspectief.

De kracht van het schoolaanbod is de nauwe samenwerking tussen docenten, behandelaren, leerlingen en hun ouders. Leerlingen waarderen het vertrouwen dat de school in hen stelt: vertrouwen in wie ze zijn en wat ze doen. Ook het maatwerk, kenmerkend voor het Altra College Arkin, werkt voor alle betrokkenen prettig.

De docenten van het Altra College Arkin werken oplossingsgericht en volgens de methode van geweldloze communicatie. Niet ‘ben je nu weer te laat?’ maar ‘wat goed dat het je gelukt is om te komen’.

Altra College Arkin is gevestigd op de locatie Baarsjesweg van Arkin Jeugd & Gezin.

In september 2017 is een groep van 24 jongeren gestart. We wensen de nieuwe leerlingen veel succes dit schooljaar!

Sitemap