Jongeren

Ernstig overgewicht

Voor kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) hebben Novarum en Arkin Jeugd & Gezin hun kennis en kunde gebundeld en hebben een specialistisch behandelprogramma ontwikkeld. Het is een individueel behandelaanbod waarbij het kind en ouders/verzorgers samen worden behandeld. Voor ouders/verzorgers wordt er aanvullend op de behandeling een oudercursus aangeboden.

Het behandelprogramma ingericht volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen. De behandeldoelen zijn gericht op:

Wij werken nauw samen met kinderartsen in Amsterdam. Diagnostiek en behandeling van eventuele psychiatrische co-morbiditeit van het kind kan in de meeste gevallen plaats vinden binnen het behandelteam van Arkin Jeugd & Gezin. Bij psychiatrische klachten van ouders wordt in afstemming met huisarts gekeken naar een juiste verwijzing binnen of buiten Arkin.

KINDEREN 6-18 JAAR

Het programma richt zich kinderen van de leeftijd van 6 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Er is sprake van ernstig overgewicht en /of eetgestoord gedrag en eerste behandelstappen vanuit het OKT hebben onvoldoende vruchten afgeworpen. Of, het ernstige overgewicht gaat gepaard met forse co-morbide psychiatrische problematiek waardoor een geïntegreerde behandeling voor het ernstige overgewicht als de psychiatrische klachten geïndiceerd is.

AANMELDEN

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij Novarum – Arkin Jeugd & Gezin? Of wilt u uw kind aanmelden? Ga naar aanmelden. Er is wel een verwijzing nodig.

Sitemap