Laatste nieuws

Meer nieuws

CCAF keurmerk voor FACT Jeugd Amsterdam team Baarsjesweg

FACT Jeugd Amsterdam team Baarsjesweg heeft in november het optimale CCAF keurmerk toegekend gekregen! Arkin Jeugd en Gezin is trots op dit mooie resultaat en op de ontwikkeling die dit team de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt. De vraag naar hulp van FACT Jeugd neemt toe en past bij onze wens om meer wijkgericht te werken.

Begin 2016 is het FACT team Jeugd Amsterdam gestart aan de Baarsjesweg op initiatief van HVO Querido, Lijn 5, Spirit, De Bascule en Arkin Jeugd en Gezin. Het team biedt intensieve outreachende behandelingen aan jongeren (14-23 jaar) met ernstige psychiatrische klachten, vaak gecombineerd met problemen op het gebied van o.a. school/werk en sociale relaties.

De inspanningen van de medewerkers van het team vertalen zich in een prachtige waardering in het keurmerkrapport: “Het team kenmerkt zich door grote cohesie, enthousiasme en veiligheid. We ervaren hen als een energiek, gastvrij team met veel aandacht voor goede overlegstructuren en op de persoon en het steunsysteem toegesneden vormen van hulp. “

Sitemap